Fișiere:
Dată-229Joi, 28 Octombrie 2021 15:21
Dimensiune Fișier-229 62.45 KB
Descărcare-229 441

 

Ref.: Educație nonformală în sistem outdoor

 

 

 

            Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

            Apelul de proiecte are ca obiectiv derularea activităților educaționale în afara sălii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului. Sunt promovate metodele de învățare în afara sălii de clasă, inclusiv în spațiile de invățare în aer liber.

Sistemul informatic MySMIS 2014 a fost deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

Mai multe informații și Ghidul Solicitantului se găsesc la adresa:

https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/